Välkommen till sidan för mina cirklar
Här finns material och information för de kurser/cirklar jag håller på Studieförbundet Vuxenskolan
Hem Datorn Grund Datorn forts. Webb Din Smartphone Din Surfplatta
Digital Fotografering Bildredigering Facebook Kursmaterial Kontakt/anmälan.
Kontakter

Kontaktuppgifter

Vill du gå någon eller flera av kurserna kontakta Studieförbundet Vuxenskolan Helsingborg
på tel 0768-714 801 eller gå in på hemsidan www.sv.se