Välkommen till sidan för mina cirklar
Här finns material och information för de kurser/cirklar jag håller på Studieförbundet Vuxenskolan
Hem Datorn Grund Datorn forts. Webb Din Smartphone Din Surfplatta
Digital Fotografering Bildredigering Facebook Kursmaterial Kontakt/anmälan.

Kursmaterial

Här hittar du allt material till alla kurserna. Klicka på kursbeteckningen / namnet

Allmän information telefon, adresser etc.

Förkortningar och begreppsförklaringar

Alla nedanstående materialsidor är lösenordsskyddade, aktuellt lösen får du vid första kursträffen.

Datorkurs grund nybörjare W10


Datorkurs forts webb Internet i praktiken

Facebook

Fotografering Helg (Digitalfoto)

Fotografering 3 ×3 (Digitalfoto)

Bildredigering Photoshop Elements

Din Smartphone

Din Smartphone Forts

Din surfplatta

Din surfplatta forts

Surfplatta W10