Beställning negativ

Beställning av negativ från negativarkiv förvaltade av PorträttSupport .

Börja med att leta reda på bilder/ seriealbum från den aktuella fotograferingen.

För Polyfoto Lund: Titta på baksidan av någon bild, där bör det finnas angivet ett nummer, skicka det tillsammans med övriga uppgifter som är kända, fotograferingsdatum, den adress och det telefonnummer som var aktuellt vid fotograferingstillfället och namn som fotograferingen beställts under, för bröllopsfotografering bådas namn och respektive telefonnummer som var aktuellt.

För Jensen foto Lund: Här behövs det namn som fotograferingen beställts under och det telefonnummer som var aktuellt vid fotograferingstillfället, datum för fotograferingen. Dessutom, om seriealbumet finns tillgängligt, inne mot ryggen i albumet bör det finnas en liten etikett med ett nummer, detta nummer är också bra om det finns med, plus en kort beskrivning av motivet typ, färg på kläder familj, barn, bröllop etc.

För Ateljé Bengtsson Strängnäs: Det namn, adress och telefonnummer som var aktuellt vid fotograferingstillfället och en kort beskrivning, barn, familj, bröllop etc.

Skriv ner detta i ett vanligt mail tillsammans med vad du vill ha utfört, endast negativen eller också upplagda på CD eller någon ny kopia och skicka till Bengt@portrattsupport.se
Glöm inte din nuvarande adress och telefon.

  Beställning negativ