Medlemmar
För medlemskap i Svensk PorträttSupport. Ek. För. fordras ansökan på särskild blankett och en kontantinsats om 100 SEK. Blankett kan laddas ner här

Medlemskap i nätverket är helt gratis anmäl dig till nätverket

Vill du ha forlöpande information om vad som är på gång första handsinformation om händelser på SPS och utvecklingen.
Anmäl dig till nyhetsbrevet här.
   Medlemmar